Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

strona główna > wybrane artykuły
Wybrane artykuły
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:


Pełne teksty artykułów w formacie *.pdf

Grudziński Z., 2014 - Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej. Przegląd Górniczy Nr 5, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 9 - 16. ISSN 0033-216X.

Lorenz U., 2014 - Węgiel energetyczny na świecie - sytuacja w 2013 roku i perspektywy. Przegląd Górniczy Nr 5, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 17 - 25. ISSN 0033-216X.

Ozga-Blaschke U., 2014 - Węgiel koksowy w świecie - sytuacja w 2013 roku i perspektywy. Przegląd Górniczy Nr 5, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 26 - 31. ISSN 0033-216X.

Stala-Szlugaj K., 2014 - Import węgla kamiennego do Polski. Przegląd Górniczy Nr 5, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 32 - 38. ISSN 0033-216X.

Olkuski T., 2014 - Analiza krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Nr 87. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 37 - 47. ISSN 2080-0819.

Gawlik L. , Lorenz U., 2014 -  Ile węgla dla energetyki? Polityka Energetyczna tom 17, z. 3. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 19 - 31. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., Stala-Szlugaj K., 2014 - Pozycja węgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju. Polityka Energetyczna tom 17, z. 3. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 49 - 66. PL ISSN 1429-6675.

Lorenz U., 2014 - Węgiel energetyczny na świecie - prognozy. Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 7 - 20. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2014 - Zmienność cen węgla krajowego na tle rynków światowych i wybranych wskaźników gospodarczych. Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 37 - 50. PL ISSN 1429-6675.

Ozga-Blaschke U., 2014 - Wpływ sytuacji rynkowej na ceny węgla koksowego w Polsce. Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 51 - 63. PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., 2014 - Konkurencja cenowa w aspekcie regionalnego zapotrzebowania na węgiel z importu w sektorze drobnych odbiorców. Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 65 - 76. PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., 2014 - Największe pod względem udziału zagraniczne grupy kapitałowe obecne na polskim rynku energii elektrycznej. Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 205 - 216. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2013 - Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna tom 16, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 87 - 105. PL ISSN 1429-6675.

Lorenz U., 2013 - Węgiel energetyczny na świecie - sytuacja w 2012 r. i perspektywy. Polityka Energetyczna tom 16, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 107 - 123. PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., 2013 - Import węgla do Polski - uwarunkowania logistyczne. Polityka Energetyczna tom 16, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 125 - 138. PL ISSN 1429-6675.

Ozga-Blaschke U., 2013 - Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym - sytuacja bieżąca i prognozy. Polityka Energetyczna tom 16, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 139 - 149. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2013 - Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 15. Rok 2013. Część 3. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin 2013, s. 2249-2266. ISSN 1506-218X.

Stala-Szlugaj K., 2013 - Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 15. Rok 2013. Część 2. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin 2013, s. 1659-1703. ISSN 1506-218X.

Grudziński Z., 2013 - Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 29, zeszyt 2. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 5-23. PL ISSN 0860-0953.

Lorenz U., 2012 - Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot - możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 241-253. PL ISSN 1429-6675.

Lorenz U., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K., Grudziński Z., Olkuski T., 2012 - Wpływ katastrofy w Fukushimie na światowy popyt na węgiel energetyczny. Zeszyty Naukowe Nr 82. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 57-70. ISSN 2080-0819.

Stala-Szlugaj K., 2012 - Odpady stałe ze spalania węgla kamiennego w sektorze komunalno-mieszkaniowym. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 14. Rok 2012. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin 2012, s. 25-50. ISSN 1506-218X.

Ozga-Blaschke U., 2012 - Rozwój rynku węgli koksowych na tle sytuacji gospodarczej na świecie. Polityka Energetyczna tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 255-267. PL ISSN 1429-6675.

Ozga-Blaschke U., 2012 - Ceny krajowego węgla koksowego na tle cen na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych. Przegląd Górniczy Nr 3, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 11-15, ISSN 0033-216X.

Stala-Szlugaj K., Klim A., 2012 - Rosyjski i kazachski węgiel energetyczny na rynku polskim. Polityka Energetyczna tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 229-240. PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., Stala-Szlugaj K., 2012 - Odbiorcy polskiego węgla energetycznego w eksporcie. Polityka Energetyczna tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 215-227. PL ISSN 1429-6675.

Kaliski M., Szurlej A., Grudziński Z., 2012 - Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 201-213. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2012 - Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej. Polityka Energetyczna tom 15, z. 3. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 77-90. PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., 2012 - Analiza kosztów transportu w cenie węgla dla energetyki. Przegląd Górniczy Nr 3, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 16-24, ISSN 0033-216X.

Lorenz U., 2011 - Prognozy dla rynków węgla energetycznego w świecie. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 231 - 248. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2011 - Ceny energii elektrycznej w kontekście wdrożenia obligatoryjnego handlu na giełdzie energii. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 93 - 106. PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., Grudziński Z., 2011 - Tendencje zmian cen węgla energetycznego dla odbiorców indywidualnych. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 405 - 414. PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., 2011 - Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 361 - 373. PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., 2011 - Eksport polskiego węgla w latach 1995 - 2010. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 305 - 315. PL ISSN 1429-6675.

Blaschke W., 2011 - Problem głębokości wzbogacania węgla kamiennego energetycznego przed jego użytkowaniem w energetyce. Materiały XXV Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Surowce - Energia - Efektywność. Zakopane, 9- 12 października 2011 r. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 31-41.

Grudziński Z., 2011 - Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 27, zeszyt 1. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 115-127, PL ISSN 0860-0953.

Baic I., Blaschke W., Grudziński Z., 2011 - Wstępne badania nad możliwością przewidywania parametrów jakościowych odpadów powstających w procesach wzbogacania węgli kamiennych. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011. Część 2. Wydawnictwo Środkowo-Pomorskie Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. Koszalin 2011, s. 1373-1383, ISSN 1506-218X.

Stala-Szlugaj K., 2011 - Spalanie węgla kamiennego w sektorze komunalno-bytowym - wpływ na wielkość "niskiej emisji". Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011. Część 2. Wydawnictwo Środkowo-Pomorskie Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. Koszalin 2011, s. 1877-1889, ISSN 1506-218X.

Lorenz U., 2010 - Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 311 - 324. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2010 - Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 157 - 171. PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., 2010 - Zmiana trendu w handlu polskim węglem. Polityka Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 365 - 375. PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., 2010 - Ceny węgla energetycznego w ofercie pośredników handlowych. Polityka Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 411 - 421. PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2010 - Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przegląd Górniczy Nr 7-8, s. 46-54. Wyd. ZG SITG Katowice, ISSN 0033-26X.

Ozga-Blaschke U., 2010 - Uwarunkowania importu węgla koksowego do Polski. Przegląd Górniczy Nr 3-4, s. 15-20. Wyd. ZG SITG Katowice, ISSN 0033-26X.

Stala-Szlugaj K., 2010 - Import węgla koleją zza wschodniej granicy - uwarunkowania logistyczne. Przegląd Górniczy Nr 3-4, s. 20-26. Wyd. ZG SITG Katowice, ISSN 0033-26X.

Olkuski T., 2010 - Możliwości przeładunkowe portów polskich w aspekcie zwiększającego się importu węgla. Przegląd Górniczy Nr 3-4, s. 26-31. Wyd. ZG SITG Katowice, ISSN 0033-26X.

Stala-Szlugaj K., Lorenz U., 2009 - Rynek surowców energetycznych w Rosji - cz. I. Węgiel. Przegląd Górniczy Nr 11-12, s. 14-21. Wyd. ZG SITG Katowice, ISSN 0033-26X.

Grudziński Z., 2009 - Relacje cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Przegląd Górniczy Nr 11-12, s. 9-14. Wyd. ZG SITG Katowice, ISSN 0033-26X.

Lorenz U., 2009 - Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu. Polityka Energetyczna tom 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 354-145, PL ISSN 1429-6675.

Ozga-Blaschke U., 2009 - Relacje cen węgli energetycznych i koksowych na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 453-464, PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2009 - Propozycje struktur cenowych dla węgla kamiennego energetycznego i węgla brunatnego. Polityka Energetyczna tom 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 159-172, PL ISSN 1429-6675.

Saługa P., Grudziński Z., 2009 - Określenie zmienności cen i premii z tytułu składowania (convenience yield) dla węgla kamiennego energetycznego. Polityka Energetyczna tom 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 525-542, PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., 2009 - Import węgla z Rosji do Polski z wykorzystaniem transportu kolejowego - próba oszacowania kosztów. Polityka Energetyczna tom 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 555-564, PL ISSN 1429-6675.

Blaschke W., Nguyen Thi Thuy Linh, Czarny G., 2009 - Ekonomiczne kryterium wyboru sposobu wzbogacania miałów węgla koksowego. Polityka Energetyczna tom 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 29-42, PL ISSN 1429-6675.

Hołdyńska M., Olkuski T., 2009 - Obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europej-skiej oraz źródła zaopatrzenia w uran. Polityka Energetyczna tom 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 193-204, PL ISSN 1429-6675.

Lorenz U., Grudziński Z., 2009 - Współspalanie węgla i biomasy w energetyce - ceny koszty na przykładzie węgla brunatnego. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 11. Rok 2009. Część 2. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin 2009, s. 1245-1256. ISSN 1506-218X.

Lorenz U., 2009 - Wzrosty i spadki cen węgla energetycznego na świecie w 2008 roku. Przegląd Górniczy Nr 3-4 (1036-37), Wyd. ZG SITG Katowice, s. 1-8, ISSN 0033-26X.

Ozga-Blaschke U., 2009 - Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki stali, węgla koksowego i koksu. Przegląd Górniczy Nr 3-4 (1036-37), Wyd. ZG SITG Katowice, s. 8-13, ISSN 0033-26X.

Olkuski T., Stala-Szlugaj K., 2009 - Występowanie pierwiastków promieniotwórczych w węglach kamiennych pochdzacych z GZW w skałach przywęglowych, w wodach kopalnianych oraz odpadach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 25, zeszyt 1. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 5-17. PL ISSN 0860-0953.

Lorenz U., 2008 - Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski - wybrane aspekty podaży i cen. Polityka Energetyczna tom 11, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 255-272, PL ISSN 1429-6675.

Ozga-Blaschke U., 2008 - Relacje cen węgla i koksu metalurgicznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 11, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 335-349, PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2008 - Poziom cen węgla brunatnego w odniesieniu do cen energii elektrycznej. Polityka Energetyczna tom 11, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 131-145, PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., 2008 - Zawartość uranu i toru w węglach polskich i amerykańskich. Polityka Energetyczna tom 11, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 323-334, PL ISSN 1429-6675.

Stala-Szlugaj K., 2008 - Żegluga śródlądowa jako jedna z form transportu węgla w Europie. Polityka Energetyczna tom 11, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 477-487, PL ISSN 1429-6675.

Blaschke W., Blaschke S., Aleksa H., Wierzchowski K., 2008 - Analiza wpływu dokładności wzbogacania (imperfekcja) na wartość produkcji węgla energetycznego. Polityka Energetyczna tom 11, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 89-99, PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., Blaschke S., Lorenz U., 2007 - Formuły indeksacyjne dla cen węgla brunatnego. Polityka Energetyczna tom 10, z. specjalny 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 483-496, PL ISSN 1429-6675

Lorenz U., Grudziński Z., 2007 - Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego. Polityka Energetyczna tom 10, z. specjalny 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 497-514, PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., 2007 - Porównanie zawartości rtęci w węglach polskich i amerykańskich. Polityka Energetyczna tom 10, z. specjalny 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 603-612, PL ISSN 1429-6675.

Ozga-Blaschke U., 2007 - Rozwój światowego rynku węgla koksowego. Polityka Energetyczna tom 10, z. specjalny 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 671-682, PL ISSN 1429-6675.

Blaschke W., Tarnawska K., 2007 - Wpływ dokładności wzbogacania w zakładach przeróbczych na wyniki ekonomiczne kopalń węgla kamiennego. Polityka Energetyczna tom 10, z. specjalny 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 623-632, PL ISSN 1429-6675

Lorenz U., 2006 - Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 583-596.

Grudziński Z., 2006 - Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 521-534.

Ozga-Blaschke U., 2006 - Stan aktualny i prognozy rozwoju międzynarodowego rynku węgla koksowego. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 633-643.

Gawlik L., 2006 - Zależność kosztów pozyskania węgla kamiennego od wielkości produkcji. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 505-520.

Olkuski T., 2006 - Charakterystyka wytwarzania ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 621-631.

Ozga-Blaschke U., Grudziński Z., 2006 - Prognozy cen węgla koksowego do 2010 roku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 22, z. specjalny nr 1. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 23 - 33. PL ISSN 0860 - 0953.

Gawlik L., 2006 - Koszty produkcji węgla w procesach restrukturyzacji węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 22, z. specjalny nr 1. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 35 - 49. PL ISSN 0860 - 0953.

Lorenz U., Grudziński Z., 2006 - Krótkoterminowa prognoza cen węgla energetycznego. Polityka Energetyczna tom 9, z.1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 33-44, PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2006 - Tendencje zmian cen energii elektrycznej w latach 2002 - 2005. Polityka Energetyczna tom 9, z.1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 45-60, PL ISSN 1429-6675.

Blaschke W., 2005 - Węgiel kamienny energetyczny - jego przyszłość w kraju i na świecie. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 21, z. specjalny nr 1. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 71 - 82. ISSN 0860 - 0953.

Gawlik L., 2005 - Zaopatrzenie Europy w paliwa pierwotne. Polityka Energetyczna tom 8, z.2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 5-26, PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2005 - Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce w świetle planu dostępu do zasobów oraz prognoz zapotrzebowania na węgiel. Polityka Energetyczna tom 8, z.2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 41-54, PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., 2005 - Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Polityka Energetyczna tom 8, z.2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 107-118, PL ISSN 1429-6675.

Lorenz U., Grzelak M., 2005 - Transport morski jako ważny element międzynarodowego handlu węglem. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 283-296, PL ISSN 1429-6675.

Grudziński Z., 2005 - Wskaźniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 319-330, PL ISSN 1429-6675.

Ozga-Blaschke U., 2005 - Aktualna sytuacja i prognozy międzynarodowego rynku węgla koksowego. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 297-307, PL ISSN 1429-6675.

Blaschke W., 2005 - Perspektywy węgla w gospodarce świata i Polski - szanse polskiego węgla w Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 13-34, PL ISSN 1429-6675.

Gawlik L., 2005 - Koszty stałe i zmienne w kopalniach węgla kamiennego. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 331-345, PL ISSN 1429-6675.

Olkuski T., 2005 - Światowy rynek LNG. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 421-430, PL ISSN 1429-6675.

Lorenz U., 2005 - Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania. Mat. Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Sympozja i Konferencje nr 64. Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, s. 97-112. PL ISBN 83-89174-18-9.

Blaschke W., 2005 - Przyszłość węgla kamiennego przeznaczonego dla użytkowania w energetyce. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Zeszyt Nr 22, Seria: Inżynieria Środowiska. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, s. 35-53. ISSN 1640-6249

Blaschke W., Gawlik L., Lorenz U., 2005 - Węgiel kamienny energetyczny - ekonomia i ekologia. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Zeszyt Nr 22, Seria: Inżynieria Środowiska. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, s. 359-376. ISSN 1640-6249

Gawlik L., Kasztelewicz Z., 2005 - Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego "Konin" od poziomu jego sprzedaży. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 231- 242. ISSN 0324-9670.

Grudziński Z., Kasztelewicz Z., 2005 - Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 255- 263. ISSN 0324-9670.

Gawlik L., Grudziński Z., 2004 - Przewidywane ceny węgla w handlu międzynarodowym w porównaniu z innymi nośnikami energii pierwotnej. Międzynarodowa Konferencja "Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski". Wyd. GIPH, Katowice, s. 136-144.

Blaschke W., 2004 - Problemy produkcji czystych węgli jako źródła wytwarzania czystej energii. Międzynarodowa Konferencja "Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski". Wyd. GIPH, Katowice, s. 170-177.(pełny tekst artykułu .pdf)

Ney R., Blaschke W., Lorenz U., Gawlik L., 2004 - Węgiel kamienny jako źródło czystej energii w Polsce. Międzynarodowa Konferencja "Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski". Wyd. GIPH, Katowice, s. 224-240.(pełny tekst artykułu .pdf)

Gawlik L., Soliński J., 2004 - Zrównoważony globalny rozwój energetyczny - przypadek węgla. Polityka Energetyczna tom 7, zeszyt 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 5-27.(pełny tekst artykułu .pdf)

Lorenz U., 2004 - Rosyjski węgiel energetyczny na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 7, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 435-449.

Grudziński Z., 2004 - Produkcja i ceny węgla energetycznego w świecie. Polityka Energetyczna tom 7, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 421-433.

Ozga-Blaschke U., 2004 - Ceny koksu metalurgicznego i węgla koksowego na rynkach międzynarodowych. Przegląd Górniczy nr 7-8 (981-982). Wyd. ZG SITG Katowice, s. 21-24.

Gawlik L., 2004 - Koszty bieżącej produkcji węgla według rozporządzeń Unii Europejskiej a koszty własne sprzedanego węgla według dotychczasowych statystyk górnictwa. Polityka Energetyczna tom 7, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 409-420.

Ozga-Blaschke U., 2004 - Możliwości zabezpieczenia dostaw węgla koksowego dla krajowego przemysłu koksowniczego. Polityka Energetyczna tom 7, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 493-504.

Blaschke W., Gawlik L., Lorenz U., 2004 - Perspektywy górnictwa węgla kamiennego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w świetle realizowanych programów restrukturyzacyjnych. XIV Konferencja z cyklu: "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi", Zakopane wrzesień, Sympozja i Konferencje nr 63. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 15-27.

Lorenz U., Grudziński Z., 2004 - Węgiel energetyczny - tendencje cen na międzynarodowych rynkach. Przegląd Górniczy nr 5 (979). Wyd. ZG SITG Katowice, s. 6-9

Blaschke W., 2004 - Szanse i zagrożenia - górnictwo po wejściu do UE. Biuletyn Górniczy nr 1-2 styczeń - luty 2004. Wyd. GIPH, Katowice, s. 10-11.

Blaschke W., 2004 - Rachunek jednostkowych kosztów pozyskania węgla kamiennego kluczem do funkcjonowania kopalń po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Biuletyn Górniczy nr 1-2 styczeń - luty 2004. Wyd. GIPH, Katowice, s. 10-12.

Blaschke W., 2003 - Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej. XIII Konferencja z cyklu: "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi", Zakopane wrzesień, Sympozja i Konferencje nr 60. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 13-18.

Blaschke W., 2003 - Ocena Programu Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 pod kątem przepisów pomocowych Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 23-35.

Blaschke W., 2003 - Problem rentowności krajowych kopalń węgla kamiennego w świetle zasad stanowienia cen i liczenia kosztów w Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 37-47.

Lorenz U., Grudziński Z., 2003 - Ceny węgla kamiennego energetycznego w kraju i na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 285-296.

Ozga-Blaschke U., 2003 - Ceny węgla koksowego na rynkach międzynarodowych i w kraju. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 273-283.

Gawlik L. - Uwarunkowania eksportu węgla kamiennego. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 241-249.

Szurlej A., Mokrzycki E. - Ekologiczne i energetyczne oraz ekonomiczne aspekty stosowania układów wykorzystujących gaz ziemny. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 199-211.

Olkuski T., Mokrzycki E. - Miejsca powstawania strat energii chemicznej zawartej w węglu w procesach pozyskania węgla oraz wytwarzania energii elektrycznej. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 389-398.

Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E. - Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowym. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 367-375.

Blaschke W., Grudziński Z., Lorenz U., 2003 - Koncepcja formuły sprzedażnej węgla kamiennego energetycznego przeznaczonego dla energetyki zawodowej. Inżynieria Mineralna nr S.3 (10) wrzesień, Wyd. Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 185-193.

Ozga Blaschke U., 2003 - Propozycje formuły sprzedażnej węgla koksowego. Inżynieria Mineralna nr S.3 (10) wrzesień, Wyd. Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 176-184.

Mokrzycki E., Tumidajski T., Olkuski T., 2003 - Wpływ wzbogacania węgla na procesy spalania w elektrowniach. Inżynieria Mineralna nr S.3 (10) wrzesień, Wyd. Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 194-199.

Blaschke S.A., Grudziński Z., Rżany J., 2003 - Szacunek nieuzyskanych wpływów ze sprzedaży miałów węgla kamiennego energetycznego po cenach niższych od cen parytetu importowego. Przegląd Górniczy nr 5 (967). Wyd. ZG SITG Katowice, s. 14-19.

Blaschke W., Nycz R., 2003 - Problemy produkcji czystych energetycznych węgli kamiennych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Zeszyt Nr 21, Seria: Inżynieria Środowiska. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, s. 755-766.

Sarna M., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2003 - Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni - doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Zeszyt Nr 21, Seria: Inżynieria Środowiska. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, s. 309-316.

Blaschke W., Gawlik L., 2003 - Analiza problemów związanych z rachunkiem opłacalności eksportu węgla kamiennego. Przegląd Górniczy nr 2. Wyd. ZG SITG Katowice, s. 1-7.

Lorenz U., Ozga-Blaschke U., Grudziński Z., 2003 - Wpływ cen węgla na międzynarodowych rynkach na ceny węgla produkowanego w krajach Wspólnoty Europejskiej. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria Wykłady nr 26. Seminarium nt. Górnictwo Wobec Wyzwań Unii Europejskiej. Wyd. Instytut GSMiE PAN. Kraków, s. 175-189.

Blaschke W., 2003 - Problem stanowienia cen węgla kamiennego w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej w świetle przepisów Rozporządzenia Rady (UE). Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria Wykłady nr 26. Seminarium nt. Górnictwo Wobec Wyzwań Unii Europejskiej. Wyd. Instytut GSMiE PAN. Kraków, s. 165-174.

Blaschke W., Borkowski Z., 2003 - Pomoc państwa dla przemysłu węglowego w Unii Europejskiej po wygaśnięciu Traktatu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria Wykłady nr 26. Seminarium nt. Górnictwo Wobec Wyzwań Unii Europejskiej. Wyd. Instytut GSMiE PAN. Kraków, s. 63-72.

Blaschke W., 2003 - Wybrane problemy funkcjonowania krajowego górnictwa węgla kamiennego wymagające rozwiązania w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Biblioteka Szkoły eksploatacji Podziemnej. Seria wykłady nr 26. Seminarium nt. Górnictwo Wobec Wyzwań Unii Europejskiej. Wyd. Instytut GSMiE PAN. Kraków, s. 43-53.

Ozga-Blaschke U., 2002 - Oszacowanie kosztów importu węgla koksowego do Polski. Polityka Energetyczna tom 5, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 61-73.

Lorenz U., 2002 - Import węgla energetycznego do wybranych użytkowników. Polityka Energetyczna tom 5, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 47-59.

Blaschke W., 2002- Problemy dostosowania polskiego górnictwa węgla kamiennego do zasad regulacji Rady Unii Europejskiej. Materiały na V Górnicze Forum Dyskusyjne nt. "Problemy krajowej gospodarki paliwowo-energetycznej". Katowice listopad 2002, Wyd. "Przegląd Górniczy" oraz Zarząd Główny SITG. Katowice, s. 35-57.

Mokrzycki E., 2002- Perspektywy rozwoju energetyki na węglu kamiennym i węglu brunatnym. Konferencja Naukowa "Górnictwo 2002". Kraków 8 listopada 2002, Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 51-76.

Blaschke W. 2002- Przepisy pomocowe dla górnictwa w Unii Europejskiej a reforma górnictwa węgla kamiennego. Konferencja Naukowa "Górnictwo 2002". Kraków 8 listopada 2002, Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 21-34.

Grudziński Z., 2002 - Ceny podstawowych surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych w 2001 roku. Polityka Energetyczna tom 5, z. 1-. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 43-51.

Blaschke W., 2002 - Problematyka cen węgla kamiennego w polskim kompleksie paliwowo-energetycznym. Przegląd Górniczy nr 6. Wyd. ZG SITG Katowice, s. 1-5

Gawlik L, 2003 - Simulation of coal production costs in conditions of coal mining restructuring process. Polityka Energetyczna tom 6, z. 1-. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 13-22.

Mokrzycki E., Mirowski T., 2003 - Power industry restructuring in the EU countries, as well as in Poland - the introduction of the competence market. Polityka Energetyczna tom 6, z. 1-. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków, s. 65-74.