Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > rejestracja uczestników
Rejestracja Uczestników
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXVII Konferencja
odbędzie się w dniach 20-23 PAŹDZIERNIKA 2024 r.
w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

Zakopane:
AMW "REWITA KOŚCIELISKO"
Zakopane - Kościelisko

AMW "Rewita-Kościelisko"
Zakopane - Kościelisko
ul. St. Nędzy Kubińca 101
34-511 Kościelisko
tel. +48 18 207 93 00
fax +48 18 207 93 00
tel. kom.: +48 885 851 929

Dojazd do AMW "Rewita-Kościelisko"

Informacja o konferencji do wydruku znajduje się poniżej:ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy dokonać
przez wypełnienie i przesłanie
"Karty Uczestnictwa", w terminie do 15 października 2024r.

Osoby, które nie posiadają KARTY proszone są kontakt z sekretariatem konferencji (telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną).

Można również pobrać formularz bezpośrednio z tej strony - wybierając jeden z poniższych plików:OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
DNIACH 20-23 PAŹDZIERNIKA 2024

Koszt ponoszony przez uczestnika Konferencji Wpłata do
14 września 2024r.
Wpłata po
14 września 2024r.
W pokoju dwuosobowym 2.200 zł
(2.706,00 zł zł z VAT)
2.500 zł
(3.075,00 zł z VAT)
W pokoju jednoosobowym 2.500 zł
(3.075,00 zł z VAT)
2.800 zł
(3.444,00 zł z VAT)
Koszt w przypadku uczestnictwa tylko w jednym dniu obrad
(bez noclegu)
950 zł
(1.168,50 zł z VAT)
1.050 zł
(1.291,50 zł z VAT)
Koszt w przypadku uczestnictwa bez noclegu 1.600 zł
(1.968,00 zł z VAT)
1.800 zł
(2.214,00 zł z VAT)
Koszt ponoszony przez osobę towarzyszącą
(w pokoju dwuosobowym)
1.400 zł
(1.722,00 zł z VAT)
1.600 zł
(1.968,00 zł z VAT)
  • Jednocześnie informujemy, że osoby wygłaszające prezentacje mają zapewniony pokój jednoosobowy w cenie dwuosobowego, a w przypadku jednodniowego uczestnictwa organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.
  • Uczestnictwo hybrydowe dotyczy osób prezentujących na konferencji postery bez uczestnictwa fizycznego na konferencji. Dla tych uczestników oferujemy prezentacje posterów przez cały czas konferencji, dodatkowo postery będą zamieszczone na stronie www konferencji. Autorzy posterów muszą dostarczyć tytuły do 6 września. Postery będą wydrukowane na koszt organizatorów po dostarczeniu plików PDF do końca września 2024.


Opłaty za uczestnictwo proszę dokonywać przelewem
na konto Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków

Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001
z dopiskiem: Konferencja - Energetyka
wraz z nazwiskami uczestników

Informacje potrzebne do wpłaty z banku zagranicą
Account number for the payment abroad

Name of the partner: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Bank address: ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Name of the bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
IBAN: PL 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001
BIC/SWIFT: GOSKPLPW
with a note: Conference Energetyka + Surname of participants

Opłata uczestnika konferencji obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • materiały konferencyjne,
  • imprezy towarzyszące,
  • inne wydawnictwa.

Informacja dla autorów referatów

Warunkiem druku artykułu jest wpłata przynajmniej jednodniowych kosztów uczestnictwa.


Program Ramowy XXXVII Konferencji

Niedziela 20 października 2024
od 17:00 Rejestracja Uczestników w WDW "Rewita-Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - wieczór z muzyką
Poniedziałek 21 października 2024
od 8:00 Rejestracja Uczestników
7:30-9:00 Śniadanie
9:00 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Wspólna Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Spotkanie Towarzyskie - występ zespołu muzycznego
Wtorek 22 października 2024
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
18:00 Ognisko, występ nowej kapeli góralskiej
Środa 23 października 2024
7:30 - 9:30 Śniadanie
9:30 Obrady Konferencyjne
11:00 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
12:30-13:30 Obiad


Zapraszamy do udziału w KONFERENCJI!