Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXIV Konferencja - 17-20 października 2021 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > rejestracja uczestników
Rejestracja Uczestników
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXIV Konferencja
odbędzie się w dniach 17-20 PAŹDZIERNIKA 2021 r.
w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane


Energetyka krajowa a europejski zielony ład

Zakopane:
AMW "REWITA KOŚCIELISKO"
Zakopane - Kościelisko

AMW "Rewita-Kościelisko"
Zakopane - Kościelisko
ul. St. Nędzy Kubińca 101
34-511 Kościelisko
tel. +48 18 207 93 00
fax +48 18 207 93 00
tel. kom.: +48 885 851 929

Dojazd do AMW "Rewita-Kościelisko"

Szczegółowy Program XXXIV konferencji dostępny w poniższych plikach:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy dokonać
przez wypełnienie i przesłanie
"Karty Uczestnictwa", w terminie do 14 października 2021r.

Osoby, które nie posiadają KARTY proszone są kontakt z sekretariatem konferencji (telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną).

Można również pobrać formularz bezpośrednio z tej strony - wybierając jeden z poniższych plików:OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
DNIACH 17-20 PAŹDZIERNIKA 2021

Koszt ponoszony przez uczestnika Konferencji Wpłata do
20 września 2021 r.
Wpłata po
20 września 2021 r.
W pokoju dwuosobowym 1.400 zł
(1.722,0 zł z VAT)
1.500 zł
(1.845,0 zł z VAT)
W pokoju jednoosobowym 1.600 zł
(1.968,0 zł z VAT)
1.700 zł
(2.091,0 zł z VAT)
Koszt w przypadku uczestnictwa tylko w jednym dniu obrad
(bez noclegu)
600 zł
(738,0 zł z VAT)
650 zł
(799,5 zł z VAT)
koszt w przypadku uczestnictwa hybrydowego
(autorzy posterów)
400 zł
(492,0 zł z VAT)
500 zł
(615,0 zł z VAT)
Koszt ponoszony przez osobę towarzyszącą
(w pokoju dwuosobowym)
950 zł
(1.168,5 zł z VAT)
1.050 zł
(1.291,5 zł z VAT)
Opłata za pobyt kierowców w pokoju dwuosobowym 800 zł
(984,0 zł z VAT)
900 zł
(1.107,0 zł z VAT)
  • Jednocześnie informujemy, że osoby wygłaszające prezentacje mają zapewniony pokój jednoosobowy w cenie dwuosobowego, a w przypadku jednodniowego uczestnictwa organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.
  • Uczestnictwo hybrydowe dotyczy osób prezentujących na konferencji postery bez uczestnictwa fizycznego na konferencji. Dla tych uczestników oferujemy prezentacje posterów przez cały czas konferencji, dodatkowo postery będą zamieszczone na stronie www konferencji. Autorze posterów musza dostarczyć tytuły do 6 września. Postery będą wydrukowane na koszt organizatorów po dostarczeniu plików PDF do końca września 2021.

Opłaty za uczestnictwo proszę dokonywać przelewem
na konto Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków

Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001
z dopiskiem: Konferencja - Energetyka
wraz z nazwiskami uczestników

Informacje potrzebne do wpłaty z banku zagranicą
Account number for the payment abroad

Name of the partner: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Bank address: ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Name of the bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
IBAN: PL 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001
BIC/SWIFT: GOSKPLPW
with a note: Conference Energetyka + Surname of participants

Opłata uczestnika konferencji obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • zakwaterowanie i wyżywienie w WDW "Kościelisko"
  • imprezy towarzyszące
  • inne wydawnictwa


Program Ramowy XXXIV Konferencji

Niedziela 17 października 2021
od 17:00 Rejestracja Uczestników w WDW "Rewita-Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
Poniedziałek 18 października 2021
od 8:00 Rejestracja Uczestników
7:30-9:30 Śniadanie
9:30 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Grill – kolacja plenerowa
Wtorek 19 października 2021
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
19:00 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa 20 października 2021
7:30 - 9:30 Śniadanie
9:30-11:00 Obrady Konferencyjne
11:00-12:00 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
12:30-13:30 Obiad

Zapraszamy do udziału w KONFERENCJI!