Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Konferencja z 2020 r. została przełożona na 2021 r.

Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Szanowni Państwo,

Jako organizatorzy XXXIV Konferencji z cyklu „Zagadnienia Surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” jesteśmy zmuszeni do odwołania tegorocznej edycji konferencji planowanej w terminie 11 – 14 października 2020 r. w Zakopanem.

Niepewna sytuacja epidemiczna COVID-19 w kraju sprawia, że nie możemy tego wydarzenia zorganizować w tradycyjnej formule z fizyczną obecnością wszystkich jej uczestników i z szeroko prowadzonymi dyskusjami w ramach sesji referatowych.

Na chwilę obecną najbardziej rozpowszechnioną formą organizacji konferencji są tele-konferencje lub konferencje hybrydowe (prelegenci obecni fizycznie, pozostali uczestnicy biorą udział zdalnie). Uznaliśmy jednak, że nie jest to forma konferencji, która byłaby akceptowalna w przypadku naszej konferencji, gdyż w takim przypadku dyskutowanie w szerokim gronie jest w zasadzie niemożliwe, podobnie jak prezentowanie posterów.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, z przykrością podjęliśmy decyzję o przełożeniu XXXIV Konferencji na przyszły 2021 r.

Oferta promocji i reklamy na Konferencji - czytaj więcej >
Spis i streszczenia referatów z XXXIII (2019) Konferencji - czytaj więcej >
Pełne teksty referatów z XXXIII Konferencji (2019) w pdf - czytaj więcej >
Prezentacje z XXXIII Konferencji (2019) w pdf - czytaj więcej >
Zdjęcia z ostatniej XXXIII Konferencji (2019) - czytaj więcej >
Spis i streszczenia referatów z XXXII (2018) Konferencji - czytaj więcej >
Pełne teksty referatów z XXXII Konferencji (2018) w pdf - czytaj więcej >
Ważne daty

Termin dostarczenia tytułów referatów - 10 sierpnia
Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 17 września
Termin dostarczenia pełnych tekstów referatów - 20 października

pliki do pobrania

Telefony: 12 632 27 48, 12 632 33 00 wew. 122 (do godz. 15)
Fax: 12 633 50 47, 12 632 35 24
e-mail: rynek@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl

Adres:
ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków
NIP: 675-000-19-00