Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

strona główna > wybrane artykuły > literatura branżowa konferencyjnych
Literatura branżowa
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:


Stala-Szlugaj K., 2017 – Ocena pespektyw zapotrzebowania drobnych odbiorców węgla w Polsce. Studia Rozprawy Monografie Nr 203. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 216, ISSN 1895-6823, ISBN 978-83-62922-83-3

Lorenz U., 2014 - Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla. Studia Rozprawy Monografie Nr 188. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 138, ISSN 1895-6823, ISBN 978-83-62922-45-1.

Lorenz U., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K., Grudziński Z, 2013 - Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005-2012. Studia Rozprawy Monografie Nr 183. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 186, ISSN 1895-6823, ISBN 978-83-62922-18-5.

Gawlik L., Grudziński Z., Lorenz U., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K. i inni (praca zbiorowa pod redakcją naukową Lidii Gawlik), 2013 - Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku - analizy scenariuszowe. Praca zrealizowana na zamówienie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 300. ISBN 978-83-904195-6-5.

Stala-Szlugaj K., 2012 - Polish imports of steam coal from the east (cis) in the year 1990 - 2011. Studia Rozprawy Monografie Nr 179. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 91, ISBN 978-83-62922-16-1.

Lorenz U., 2010 - Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 96. ISBN 978-83-60195-98-7

Ozga-Blaschke U., 2010 - Gospodarka węglem koksowym. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 72. ISBN 978-83-60195-14-7

Lorenz U., Grudziński Z., 2009 - Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego. Studia Rozprawy Monografie Nr 156. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 103, PL ISSN 1959-6823

Praca zbiorowa pod red. U. Ozga-Blaschke (autorzy: Ozga-Blaschke U., Lorenz U., Blaschke S., Olkuski T.), 2008 - Struktura krajowej produkcji koksu na tle trendów w gospodarce światowej. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 137, ISBN 978-83-60195-81-9

Blaschke W., 2009 - Przeróbka węgla kamiennego - wzbogacanie grawitacyjne. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 217, ISBN 978-83-60195-03-1

Ozga-Blaschke U., 2007 - Międzynarodowy rynek węgla koksowego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 141. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN Kraków. s. 72, ISBN 978-83-60195-75-8

Górska L., Mokrzycki E., Suwała W., 1986 - Kontrola Procesów Technologicznych - Laboratorium z analizy technicznej węgli kamiennych. Wyd. AGH, Kraków, s. 137. Skrypt uczelniany nr 1045.