Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

strona główna > program Konferencji
Program Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXVII Konferencja
odbędzie się w dniach 20-23 PAŹDZIERNIKA 2024 r.
w Zakopanem


Nowe strategie i inwestycje na rynku paliw i energii w kraju i UE


Tematyka XXXVII Konferencji

Obejmuje następujące zagadnienia:

 • polityka energetyczna – wyzwania dla Polski, scenariusze działań,
 • bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE,
 • prognozy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i ciepło,
 • górnictwo węgla kamiennego – szanse i wyzwania,
 • energetyka jądrowa,
 • transformacja energetyczna i jej wpływ na środowisko,
 • miks energetyczny Polski i UE,
 • ceny paliw i energii oraz koszty ich pozyskania,
 • energetyka prosumencka,
 • magazynowanie energii,
 • cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym,
 • gospodarka obiegu zamkniętego,
 • zmiany w globalnych trendach produkcji i zużyciu pierwotnych nośników energii,
 • transformacja regionów po działalności górniczej.

ponadto:

 • pożądane zmiany w krajowym sektorze paliw i energii,
 • tendencje rozwojowe europejskiego i krajowego sektora paliw i energii,
 • pierwotne nośniki energii a dekarbonizacja energetyki,
 • realność planów a rzeczywiste potrzeby krajowej energetyki,
 • zagrożenia dla przyszłości krajowej energetyki,
 • rola węgla kamiennego w krajach europejskich i na świecie,
 • rola gazu ziemnego w miksie energetycznym,
 • efektywność energetyczna,
 • odnawialne źródła energii,
 • rynek paliw i energii,
 • ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii,
 • europejska polityka ochrony klimatu – dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
 • inwestycje proekologiczne i mechanizmy wsparcia,
 • elektromobilność,
 • energetyczne wykorzystanie wodoru,
 • perspektywiczne technologie dla energetyki,
 • wpływ regulatora na ceny paliw i energii,
 • zagospodarowanie odpadów energetycznych,
 • nośniki energii dla odbiorców indywidualnych.


Program Ramowy XXXVII Konferencji

Niedziela 20 października 2024
od 17:00 Rejestracja Uczestników
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - wieczór z muzyką
Poniedziałek 21 października 2024
od 8:00 Rejestracja Uczestników
7:30-9:00 Śniadanie
9:00 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Wspólna Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Spotkanie Towarzyskie - występ zespołu muzycznego
Wtorek 22 października 2024
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
18:00 Ognisko, występ nowej kapeli góralskiej
Środa 23 października 2024
7:30 - 9:30 Śniadanie
9:30 Obrady Konferencyjne
11:00 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
12:30-13:30 Obiad


Następne informacje, zawierające wykaz zgłoszonych referatów zamieścimy w czerwcu.
ZAPRASZAMY!

Ważne daty
 • Podanie tematyki konferencji - 25 lutego
 • Termin dostarczenia tytułów prezentacji lub tytułów referatów - 15 lipca
 • Termin dostarczenia tytułów posterów - 4 wrzesień
 • Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 14 września