Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXIV Konferencja - 17-20 października 2021 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > program Konferencji
Program Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXIV Konferencja
odbędzie się w dniach 17-20 PAŹDZIERNIKA 2021 r.
w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

Energetyka krajowa a europejski Zielony Ład


Program XXXIV Konferencji

Aktualizacja: 16 września 2021 r.

Program XXXIV Konferencji do wydruku

Poniedziałek, 18 października 2021
od 8:00 Rejestracja uczestników
7:30-9:00 śniadanie
9:00-11:00 SESJA I
 

Otwarcie Konferencji – prof. K. Galos, Dyrektor Instytutu GSMiE PAN

 • Galos K.: Zapotrzebowanie na surowce mineralne jako podstawa polityki surowcowej państwa.
 • Chmielniak T., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł.: Potencjał zastosowania wodoru w polskim systemie energetycznym.
 • Lewandowski J.: Od węgla do słońca i wiatru – polska energetyka w okresie przejściowym.
 • Nagy S., Stopa J. M.: Magazynowanie wodoru i ‘zielonego’ gazu ziemnego w kawernach w Polsce i Europie - stan obecny i perspektywy.
11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-13:00 SESJA II
 
 • Grudziński Z.: Ceny węgla energetycznego – świat – Polska.
 • Kielerz A., Porzerzyńska-Antonik M.: Wpływ na produkcję i zużycie węgla kamiennego aktualnej polityki energetyczno-klimatycznej.
 • Naworyta W.: Węgiel brunatny w Polsce a religia Zielonego Ładu.
13:30-15:00 Wspólna fotografia, obiad
15:00-16:30 SESJA III
 
 • Zaporowski B.: Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
 • Sikora A., Sikora M.: Amoniak surowcem energetycznym?
 • Burmistrz P., Kogut K., Bochenek P., Bigaj A.: Ograniczenie emisji rtęci w energetyce.
16:30-17:00 Przerwa na kawę
17:00-18:30 SESJA IV
 
 • Kępińska B.: Geotermia w Polsce – wybrane aspekty.
 • Pieńkowski L.: Realia energetyki jądrowej w Polsce.
 • Olsztyńska I.: Zrównoważoności paliw z biomasy dla energetyki.
20:00 Uroczysta kolacja i Spotkanie Towarzyskie. Występ zespołu muzycznego.
Wtorek, 19 października 2021
7:30-9:30 śniadanie
10:00-11:30 SESJA V
 
 • Olczak P., Surma T.: Porównanie programów wsparcia rozwoju fotowoltaiki w Polsce: Mój Prąd i system aukcyjny OZE.
 • Wdowin M., Panek R. , Lelek Ł.: Uboczne produkty spalania jako potencjalny materiał w komercyjnych zastosowaniach usuwania rtęci.
 • Ceran B.: Analiza energetyczna pracy układu instalacja fotowoltaiczna – elektrolizer przeznaczonego do produkcji wodoru.
11:30-12:00 Przerwa na kawę
12:00-13:30 SESJA VI
 
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J.: Wymywanie rtęci z węgli kamiennych i odpadów wydobywczych w środowisku kwaśnym i obojętnym.
 • Franus W., Panek R., Madej J.: Materiały porowate z popiołów lotnych - synteza i zastosowanie.
 • Szczerbowski R.: Niemiecka polityka energetyczna w kontekście odejścia od węgla.
 • Baic I.: „Wyzwania” – oferta Sieci Badawczej Łukasiewicz dla biznesu.
13:30-15:00 Obiad
15:00-16:30 SESJA VII
 
 • Wójcik K., Wróblewska S., Łojek M.: Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – schyłek czy rozkwit rynku węglowodorów w Polsce?
 • Sowa S.: Wirtualne elektrownie sposobem na efektywne zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.
 • Tora B., Tora M.: Fotowoltaika w Polsce. Stan aktualny i perspektywy.
 • Preisner M., Smol M., Szołdrowska D., Marcinek P., Kraj K.: Zużycie i produkcja energii w oczyszczalniach ścieków - aktualne trendy i perspektywy dla Polski.
18:00 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa, 20 października 2021
7:30-9:30 śniadanie
9:30 – 11:00 SESJA VIII
 
 • Stala-Szlugaj K.: Rynek paliw stałych dla gospodarstw domowych w Polsce.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Staszczak J.: Wyrobiska odkrywkowe wybranych surowców województwa śląskiego na tle środowiska wodnego w aspekcie możliwości ich wypełniania odpadami wydobywczymi.
 • Grudziński Z.: Prognozy cen węgla energetycznego na rynku międzynarodowym.
11:00 – 12:15 SESJA IX - POSTEROWA (kawa - w trakcie sesji)
 
 • Biały R., Boiko O., Cieślik T., Szurlej A.: Znaczenie gazu ziemnego w krajowym bilansie energetycznym w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Grudziński Z., Stala-Szlugaj K.: Gospodarka węglem energetycznym na świecie.
 • Kamyk J.. Kot,-Niewiadomska A.: Zapotrzebowanie na ropę naftową w kontekście polskich wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Kulczycka J., Generowicz N.: Wpływ Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na zmiany społeczno-gospodarcze w wybranych regionach Europy.
 • Lelek Ł., Żmuda R.: Rozproszona generacja wodorowa odpowiedzią na potrzebę transformacji energetycznej.
 • Mirowski T.: Ciepłownictwo ekologiczne – kotły do spalania biomasy.
 • Mokrzycki E., Gawlik L.: Perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.
 • Ozga-Blaschke U.: Tendencje zmian cen węgla koksowego na rynku międzynarodowym.
 • Pasiowiec P., Brożyna J., Bańczyk K., Wajs J., Tora B.: Kolumny ciśnieniowe Progress Eco w procesie technologicznym wzbogacania uranu.
 • Smol M., Preisner M., Marcinek P., Szołdrowska D., Kraj K.: Odzysk surowców, wody i energii w oczyszczalni ścieków komunalnych jako element wdrażania Zielonego Ładu - studium przypadków.
 • Smol M.: Europejski Zielony Ład - wyzwania dla Polski.
 • Szołdrowska D., Smol M.: Termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
ZAMKNIĘCIE OBRAD (na Sesji Posterowej)

12:30-13:30 Obiad

Tematyka XXXIV Konferencji

obejmuje następujące zagadnienia:

 • Jaki miks energetyczny dla Polski
 • Zielony Ład – kluczowe działania
 • Przemiany w energetyce
 • Paliwa stałe w krajowym programie polityki energetycznej
 • Rynek paliw i energii
 • Ochrona środowiska w gospodarce paliwowej
 • Wpływ transformacji energetycznej na społeczeństwo
 • Efektywność energetyczna
 • Klimat i emisje
 • Elektromobilność
 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym
 • Energetyczne wykorzystanie wodoru
 • Magazynowanie energii
 • Rynek mocy

Ponadto:

 • Prognozy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i ciepło
 • Ceny paliw i energii oraz koszty ich pozyskania
 • Rynki i giełdy paliw i energii
 • Energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona
 • Tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii
 • Pożądane zmiany w krajowym sektorze paliw i energii
 • Regulacje prawne w sektorze górnictwa i energetyki
 • Ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii
 • Inwestycje proekologiczne i mechanizmy wsparcia
 • Lokalne rynki paliw i energii
 • Jakość węgla a uchwały antysmogowe
 • Zagadnienia transportu w handlu paliwami
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Problemy emisji gazów cieplarnianych
 • Rola gazu w polskim miksie energetycznym
 • Scenariusze międzynarodowe rozwoju energetyki
 • Perspektywiczne technologie dla energetyki

Ważne daty - ZMIANY!!!

 • Termin dostarczenia tytułów referatów, prezentacji lub tytułów posterów - 3 września
 • Termin dostarczenia pełnych tekstów referatów - 26 sierpnia
 • Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 20 września

Następne informacje, zawierające wykaz zgłoszonych referatów zamieścimy w sierpniu.
ZAPRASZAMY!