Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXII Konferencja już 14-17 października 2018 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > program Konferencji
Program Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXII Konferencja
odbędzie się w dniach 14-17 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane


Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań

Tematyka XXXII Konferencji

obejmuje następuj±ce zagadnienia:

 • bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE,
 • zagrożenia dla krajowej energetyki,
 • paliwa dla energetyki: rynki i technologie,
 • prognozy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i ciepło,
 • energetyka odnawialna i rozproszona,
 • magazynowanie energii,
 • emisyjność paliw, handel emisjami,
 • elektromobilność,
 • klastry energetyczne,
 • odpady jako źródło energii i surowców.

Ponadto:

 • tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora
 • paliw i energii,
 • strategia rozwoju polskiego górnictwa i energetyki,
 • pożądane zmiany w krajowym sektorze paliw i energii,
 • górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w bilansie energetycznym kraju,
 • regulacje prawne w sektorze górnictwa i energetyki,
 • ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii,
 • lokalne rynki paliw i energii,
 • ceny paliw i energii oraz koszty ich pozyskania,
 • efektywność energetyczna,
 • międzynarodowy handel surowcami energetycznymi,
 • jakość węgla a uchwały antysmogowe,
 • produkcja energii z odmetanowania kopalń,
 • finansowanie inwestycji proekologicznych i mechanizmy wsparcia,
 • odnawialne źródła energii: potencjał, systemy wsparcia, inwestycje.

Program Ramowy XXXII Konferencji

Niedziela 14 października 2018
od 17:00 Rejestracja Uczestników w AMW "Rewita-Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - występ z muzyką
Poniedziałek 15 października 2018
od 8:00 Rejestracja Uczestników
7:30-9:30 Śniadanie
9:30 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Wspólna Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Spotkanie Towarzyskie - występ zespołu muzycznego
Wtorek 16 października 2018
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
19:00 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa 17 października 2018
7:30 - 9:30 Śniadanie
9:30-11:00 Obrady Konferencyjne
11:00-12:00 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
12:30-13:30 Obiad

Następne informacje, zawierające wykaz zgłoszonych referatów
zamieścimy w czerwcu.
ZAPRASZAMY!