Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVI Konferencja - 15-18 października 2023 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > program Konferencji
Program Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXVI Konferencja
odbędzie się w dniach 15-18 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane


Bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE w świetle obecnej sytuacji gospodarczej świata


Tematyka XXXVI Konferencji

Obejmuje następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE – kierunki, zagrożenia,
 • sektor górnictwa węgla kamiennego – szanse i wzywania,
 • zmiany w globalnych trendach produkcji i zużyciu pierwotnych nośników energii,
 • rola węgla kamiennego w krajach europejskich i na świecie,
 • pierwotne nośniki energii a dekarbonizacja energetyki,
 • wyzwania stojące przed branżą węgla brunatnego,
 • transformacja energetyczna i jej wpływ na środowisko,
 • cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym,
 • magazynowanie energii,
 • energetyka jądrowa,
 • odnawialne źródła energii,
 • gospodarka obiegu zamkniętego,
 • Europejski Zielony Ład,
 • transformacja regionów węglowych po działalności górniczej,
 • europejska polityka ochrony klimatu – dążenie do ograniczania emisji CO2.

Ponadto:

 • rynek paliw i energii,
 • prognozy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i ciepło,
 • efektywność energetyczna,
 • energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona,
 • tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii,
 • ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii,
 • inwestycje proekologiczne i mechanizmy wsparcia,
 • lokalne rynki paliw i energii,
 • energetyczne wykorzystanie wodoru,
 • elektromobilność,
 • zagadnienia transportu w handlu paliwami,
 • przemiany w energetyce,
 • rola gazu w polskim miksie energetycznym,
 • scenariusze międzynarodowe rozwoju energetyki,
 • perspektywiczne technologie dla energetyki,
 • zagospodarowanie odpadów energetycznych,
 • nośniki energii dla odbiorców indywidualnych.


Program Ramowy XXXVI Konferencji

Niedziela 15 października 2023
od 17:00 Rejestracja Uczestników w WDW "Rewita-Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - występ z muzyką
Poniedziałek 16 października 2023
od 8:00 Rejestracja Uczestników
7:30-9:30 Śniadanie
9:30 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Wspólna Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Spotkanie Towarzyskie - występ zespołu muzycznego
Wtorek 17 października 2023
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
19:00 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa 18 października 2023
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
11:30 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
13:00-14:00 Obiad


Następne informacje, zawierające wykaz zgłoszonych referatów zamieścimy w czerwcu.
ZAPRASZAMY!

Ważne daty
 • Termin dostarczenia tytułów prezentacji, posterów lub tytułów referatów (mogą to być propozycje wstępne) - 15 lipca
 • Termin dostarczenia pełnych tekstów referatów - 29 sierpnia
 • Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 14 września