Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

strona główna > o konferencji
O konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Konferencje z cyklu:

"Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej"

organizowane są od 1979 roku przez Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorami konferencji w ostatnich dwudziestu latach byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Naczelna Organizacja Techniczna.
W 1987 roku do organizacji konferencji włączył się Zakład Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (obecny Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią).
Konferencje przygotowywane są od kilkunastu lat przez

Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego
Instytutu GSMiE PAN w Krakowie
.

Od 2008 roku konferencja została objęta patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Konferencje stwarzają możliwości spotkań i dyskusji różnych środowisk inżynieryjno-technicznych, badawczych i naukowych zainteresowanych problematyką pozyskania pierwotnych nośników energii i ich przemysłowego wykorzystania. Intencją corocznych spotkań jest pełniejsze wzajemne poznanie przez górników, koksowników i energetyków specyfiki kompleksu paliwowo-energetycznego oraz jego złożonych problemów w powiązaniu z całością krajowej gospodarki.


Historia konferencji od 1979 roku
Historia konferencji od 1979 roku


Dotychczasowe konferencje poświęcone były następującym zagadnieniom: efektywność wykorzystania zasobów węgla kamiennego i brunatnego, ocena prognoz i efektywność poszukiwań ropy i gazu ziemnego w Polsce, problemy pierwotnych nośników energii, ceny i koszty pozyskania pierwotnych nośników energii w Polsce, gospodarka surowcami energetycznymi w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej, wpływ jakości węgla na jego racjonalne użytkowanie i ochronę środowiska, modernizacja elektrowni i elektrociepłowni a budowa zakładów przeróbki miałów węgla energetycznego, problemy popytu i podaży na krajowym rynku energii i paliw stałych, korelacja krajowego rynku energii z wymaganiami rynku światowego.

W ostatnich latach odbyły się następujące konferencje z cyklu: Zagadnienia Surowców Energetycznych w Gospodarce Krajowej