Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

XXXV Konferencja - Zakopane 2022
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:


Na temat:

Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

Spis prezentacji komputerowych i posterów przedstawionych na XXXV Konferencji:

Spis prezentacji komputerowych

 • Barszczowska B.: Polska Strategia wodorowa. Rola dolin wodorowych.
 • Bednorz J.: Wojna z węglem czy wojna o węgiel? Dylemat polskiej polityki węglowej na tle konfliktu w Ukrainie.
 • Ceran B., Wróblewski R.: Wyznaczanie wartości czasu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrolizera zasilanego z farmy PV.
 • Chmielniak T.: Ogólna charakterystyka hybrydowych struktur techno-logicznych energetyki wodorowej.
 • Grudziński Z.: Rynek węgla energetycznego.
 • Kalbarczyk A.: Praktyczne aspekty magazynowania energii.
 • Kępińska B., Kasztelewicz A., Miecznik M., Bujakowski W., Bielec B., Pająk L., Tomaszewska B., Petursson B.: Dobre praktyki i szkolenia dla pomyślnego rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce - współpraca polsko-islandzka.
 • Kielerz A., Porzerzyńska-Antonik M.: Perspektywa dla węgla w polskim miksie energetycznym.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Makoudi S., Staszczak J.: Frakcja energetyczna w odpadach komunalnych wytwarzanych na obszarze województwa małopolskiego.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J.: Wymywalność wybranych metali z węgli i odpadów wydobywczych w kwaśnych warunkach środowiska.
 • Lewandowski J., Bujalski W., Krawczyk P.: Program „Bloki 200+” – druga młodość starych bloków 200 MW?
 • Łaciak M. , Szurlej A., Włodek T.: Rola i znaczenie LNG w pokryciu zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce.
 • Naworyta W.: Jeśli nie węgiel to co? Transformacja energetyczna w kontekście rosyjskiej agresji w Ukrainie.
 • Nowak W., Gładysz P., Ściążko M., Strojny M.: Technologie wychwytu, magazynowania, składowania i wykorzystania CO2 w celach gospodarczych.
 • Olsztyńska I.: Biomasa na cele energetyczne w świetle nowych wymagań Komisji Europejskiej (RED III).
 • Pasiowiec P., Rygiel G., Bańczyk K., Skruch B., Wajs J., Tora B.: Nowoczesne rozwiązania układów przesiewania Progress ECO S.A.
 • Pomykała R., Kępys W., Tora B.: Wdrażaniem Circular Economy w kopalni talku Gemerská Poloma – optymalizacja przeróbki i zagospodarowanie odpadów w technologiach górniczych.
 • Roman J.: Analiza potencjału wykorzystania instalacji zgazowania odpadów komunalnych w hybrydowym systemie wytwarzania energii elektrycznej.
 • Rybarz M.: Analiza cen energetycznego węgla kamiennego.
 • Rybarz M.: Ryzyko inwestycyjne budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.
 • Sowa S.: Inteligentne systemy zarządzania energią.
 • Stala-Szlugaj K.: Wyzwania dla odbiorców indywidualnych w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej.
 • Szczerbowski R.: Transformacja polskiego i niemieckiego systemu energetycznego w kontekście handlu emisjami.
 • Tokarski St.: Badania krajowego miksu energetycznego – kierunki korekty PEP 2040.
 • Tora B., Pomykała R., Kępys W.: Circular Economy w przeróbce węgla koksującego.
 • Tora B., Pomykała R., Kępys W.: Circular Economy w przeróbce węgla energetycznego.
 • Więcław-Solny L.: Magazynowanie energii - wyzwanie czy konieczność?
 • Żarczyński P., Strugała A., Janicki W.: Instalacja do badania katalizatorów i procesu redukcji tlenków azotu w spalinach z gazu koksowniczego - na przykładzie projektu „Innowacyjna technologia redukcji zawartości NOx w spalinach z dużych źródeł spalania zasilanych gazem koksowniczym.
 • Żmuda R.: Rozproszona generacja wodorowa odpowiedzią na potrzeby transformacji energetycznej - doświadczenia SBB Energy rok po wystąpieniu z 2021 r.

Spis posterów

 • Bury M., Dziok T., Burmistrz P.: Badania uwalniania pierwiastków ekotoksycznych z wybranych frakcji odpadów w procesie niskotemperaturowej pirolizy.
 • Dołęga W.: Ocena krajowego technicznego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
 • Grudziński Z., Stala-Szlugaj K., Ozga-Blaschke U.: Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym.
 • Guzik K., Burkowicz A., Szlugaj J.: Gospodarka wybranymi surowcami krytycznymi stosowanymi w fotowoltaice w krajach UE.
 • Kamyk J., Kot-Niewiadomska A.: Ewolucja (nie)zależności Polski w sektorze surowców energetycznych.
 • Kępińska B., Kasztelewicz A., Miecznik M., Bujakowski W., Bielec B., Pająk L., Tomaszewska B., Petursson B.: Dobre praktyki i szkolenia dla pomyślnego rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce - współpraca polsko-islandzka.
 • Nowaczek A., Plata P.: Wykorzystanie biopaliw nowej generacji na przykładzie projektu BioRen.
 • Ozga-Blaschke U.: Rynek węgla koksowego.
 • Pasiowiec P., Rygiel G., Bańczyk K., Skruch B., Wajs J., Tora B.: Nowoczesne rozwiązania układów przesiewania Progress ECO S.A.
 • Plata P.: Charakterystyka biowęgla - możliwości wykorzystania go jako źródło czystej energii i realna alternatywa dla paliw kopalnych.
 • Podczaszy E., Podczaszy Ł.: Nowe osiedla mieszkaniowe szansą na rekultywację terenów po byłych kopalniach węgla kamiennego.
 • Stala-Szlugaj K., Grudziński Z.: Nowe kierunki dostaw węgla energetycznego na rynek polski.
 • Wdowin M., Lelek Ł., Panek R., Franus W.: Synteza materiałów porowatych jako potencjalnych magazynów wodoru oraz jej wpływ na środowisko.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI