Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

VII Konferencja Kraków - Osieczany 1991
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Gospodarka surowcami energetycznymi w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Ney R.: Problemy energetyczne Polski w perspektywie 20 lat.
 2. Muszkiet T.: Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w wybranych krajach gospodarki rynkowej.
 3. Smakowski T.: Perspektywy rozwoju krajowej gospodarki surowcami energetycznymi.
 4. Jankowska-Kłapkowska A.: Specyfika rynku zasobów i surowców mineralnych.
 5. Szpilewicz A.: Anatomia energii.
 6. Zabierowski J.: Podstawowe zagadnienia decyzyjne w racjonalnej koncepcji reformowania górnictwa węgla kamiennego.
 7. Karbownik A., Chroszcz H.: Koncepcja docelowego modelu funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej.
 8. Suwała W., Gawlik L., Lenczowska D.: Badania modelowe problemu likwidacji kopalń.
 9. Soliński I., Załucki J., Jamróz M., Solińska M.: Próba optymalizacji decyzji o likwidacji kopalń węgla kamiennego.
 10. Chromański K., Skowroński A., Szukalski S.: Restrukturyzacja społeczno- gospodarcza zagłębia surowcowego na przykładzie regionu wałbrzyskiego.
 11. Danielewski J.: Perspektywy opłacalnego wydobycia energetycznego węgla w Polsce.
 12. Księżyk M.: Określenie rzeczywistych kosztów pozyskania surowców energetycznych.
 13. Nawrot H.: Wpływ cen surowców energetycznych na gospodarkę energetyczną w zakładzie chemicznym na przykładzie Zakładów Azotowych "Kędzierzyn".
 14. Blaschke W.: Wybrane elementy rachunku ekonomicznego górnictwa węgla kamiennego w świetle jego restrukturyzacji.
 15. Kozłowski Z., Uberman R.: Górnictwo węgla brunatnego w warunkach gospodarki rynkowej.
 16. Bednarczyk J.: Stan i uwarunkowania wydobycia i przetwarzania węgla brunatnego w okresie reformy gospodarczej.
 17. Jucha S., Siemek J.: Koncepcja organizacji Polskiego Kopalnictwa Naftowego w warunkach gospodarki rynkowej.
 18. Cofała J., Parczewski Z.: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty roli gazu ziemnego w perspektywicznych bilansach energetycznych kraju.
 19. Hrynkiewicz A.Z.: Znaczenie energetyki jądrowej dla poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI