Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

VIII Konferencja Zakopane 1994
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Wpływ jakości węgla na jego racjonalne użytkowanie i ochronę środowiska"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Gabzdyl W., Hanak B., Probierz K.: Zmienność jakości węgla kamiennego w pokładach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
 2. Karbownik A., Madejski A.: Kształtowanie się kosztów eksploatacji w polskim górnictwie węgla kamiennego w 1993 roku.
 3. Sztaba K., Blaschke Z.: Rozwiązania układów technologicznych wzbogacania węgla jako funkcja jakości urobku.
 4. Kurczabiński L., Saratowicz A., Wycisk H.: Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania utylizacji węgla w funkcji jego jakości.
 5. J.J. Hycnar: Aspekty ekologiczne w procesach wydobywania, wzbogacania i użytkowania węgla kamiennego.
 6. Karcz A.: Struktura cen węgli koksowych.
 7. Blaschke W., Grudziński Z.: Jakość węgla kamiennego a jego cena.
 8. Danielewski J.: Ekonomiczne aspekty spalania niskokalorycznego węgla kamiennego w polskich elektrowniach.
 9. Karcz A.: Wpływ parametrów jakościowych węgla na rozwiązania technologiczne koksowni i koszty wytwarzania koksu.
 10. Niemyski M., Parczewski Z., Umer A.: Próba oceny wpływu jakości węgla kamiennego na koszty wytwarzania energii elektrycznej (na przykładzie wybranych elektrowni systemowych).
 11. Krupa J., Dańko J.: Wpływ jakości spalanego węgla na poziom kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
 12. Sobota J.: Wpływ jakości węgla kamiennego na cieplne parametry pracy oraz zużycie elementów kotłów energetycznych.
 13. Lewandowski L., Przybylak A.: Problemy techniczno-ekonomiczne w gospodarce elektroenergetycznej na przykładzie Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń".
 14. Lorenz U.: Analiza wpływu parametrów jakościowych węgla na składniki kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej dla wybranych elektrowni na węglu kamiennym.
 15. Suwała W., Kudełko M., Kwiecień S.: Badania modelowe perspektyw zasilania elektroenergetyki w węglem kamiennym.
 16. Ney R.: Rola i znaczenie węgla kamiennego w systemie paliwowo- energetycznym kraju.
 17. Blaschke S.: Korzyści użytkowania węgla wzbogaconego w energetyce.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI