Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

IX Konferencja Zakopane 1995
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Modernizacja elektrowni i elektrociepłowni a budowa zakładów przeróbki miałów węgla energetycznego"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Sztaba K., Blaschke Z.: Koncepcje i racjonalne granice usuwania siarki zawartej w węglach energetycznych.
 2. Kurczabiński L.: Występowanie siarki w polskich węglach i możliwości jej redukcji w procesach przeróbki mechanicznej.
 3. Tażbirek L., Starzak Z., Nycz R.: Zamierzenia inwestycyjne w zakresie poprawy jakości węgla w górnictwie w ramach programów restrukturyzacyjnych branży.
 4. Olas A., Banz A.: Stan aktualny i zamierzenia w zakresie wzbogacania miałów węgla energetycznego w kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.
 5. Olas A., Banz A., Iwanicki J.: Prognoza ilościowo-jakościowa miałów węgla energetycznego w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A. do roku 2020.
 6. Demel T., Regulski R., Szyguła A., Mielecki J.: Prognoza ilościowo- jakościowa produkcji miałów węgla energetycznego do 2000 roku w powiązaniu ze stanem aktualnym i zamierzeń w zakresie wzbogacania miałów surowych w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
 7. Łapeta T., Drogoń W., Słociński J.: Parametry jakościowe i ekologiczne miałów energetycznych w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A. oraz aspekty ekonomiczne ich wzbogacania.
 8. Zając K., Gruca P., Siekierka S., Zieleźny A.: Stan aktualny i zamierzenia w zakresie wzbogacania miałów węgla energetycznego oraz prognoza ilościowo-jakościowa ich produkcji w Rybnickiej Spółce Węglowej S.A.
 9. Czernicki M., Kowalczyk J., Ryncarz A.: Produkcja i jakość węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w latach 1988-94 oraz prognoza do roku 2010.
 10. Janiczek R.: Celowość zmiany struktury paliwowej krajowej elektroenergetyki.
 11. Hycnar J., Ściążko M.: Efektywne i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie węgla w Polsce.
 12. Mokrzycki E., Lorenz U.: Węgiel kamienny dla energetyki zawodowej - prognozowana jakość a wymagania ekologiczne użytkownika.
 13. Ligęza J.: W kierunku rynku węgla. Wpływ jakości węgla na parametry elektrowni.
 14. Zaporowski B.: Zalety energetyczne i ekologiczne technologii wytwarzania energii elektrycznej stosowanej w elektrowniach gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla.
 15. Szweda J.: Prognoza ilościowo jakościowa zapotrzebowania na węgiel energetyczny przez Elektrownię "Opole".
 16. Fiodorow K.: Działania "Elektrociepłowni Warszwskich" S.A. w celu dostosowania obiektów do spalania węgla o optymalnych parametrach.
 17. Świrski K., |wirski J., Temchin J.: Analiza techniczno-ekonomiczna wariantów modernizacji elektrowni węglowych przy użyciu amerykańskiego programu ICECAP.
 18. Cwynar L., Krupa M., Pronobis M.: Podstawowe problemy i kryteria modernizacji urządzeń kotłowych.
 19. Kasztan A., Zaręba J., Zbiegini A.: Instalacja wzbogacania miału węglowego wg. technologii DEREK PARNABY CYCLONES LTD na przykładzie ZWW Julian.
 20. Tomkowska I., Blaschke W.: Problem budowy zakładów wzbogacania węgla w świetle modernizacji elektrowni i elektrociepłowni.
 21. Mróz E., Niementowska K.: Nowoczesne zakłady wzbogacania i odsiarczania miałów węgli energetycznych.
 22. Hölter H.: Kombinowana metoda spalania węgla i śmieci - drogą do ekologicznego, obywatelskiego usuwania odpadów.
 23. Hölter H., Weber A.: Nowoczesne eko-techniki w przeróbce węgla.
 24. Ney R.: Perspektywy węgla kamiennego w systemie paliwowo- energetycznym kraju.
 25. Poręba S.: Ekonomiczna efektywność wytwarzania energii i ciepła na węglu surowym i wzbogaconym.
 26. Marzec A.: Skład i struktura węgla a jego własności użytkowe.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI