Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

strona główna > poprzednie konferencje > I Konferencja
I Konferencja
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Jankowska-Kłapkowska A.: Makroekonomiczne aspekty wykorzystania surowców energetycznych.
 2. Cofała J., Bibrowski Z., Bałandynowicz H.: Metoda oceny krajowego zaopatrzenia na surowce energetyczne do roku 2000 w oparciu o prognozy sektorowe.
 3. Bazan A.: Problemy zabezpieczenia paliw płynnych i gazowych w Polsce w nowej sytuacji paliwowo-energetycznej w świecie.
 4. Kossowicz L.: Przyszłościowe problemy technologiczne przerobu ropy naftowej w kraju.
 5. Kossowicz L., Piątek J.: Koszty przetwórstwa ropy naftowej z uwzględnieniem głębokości przerobu.
 6. Suchan S., Szulakowski W.: Planowanie perspektywiczne w przemyśle węgla kamiennego.
 7. Jaśkowski A.: Kryteria optymalizacji programów rozwoju wydobycia węgla kamiennego.
 8. Soliński I.: Koszty pozyskania węgla kamiennego w wybranych zakładach górniczych.
 9. Blaschke W., Migda J., Mokrzycki E.: Model rachunku kosztów własnych pozyskania i przeróbki węgla kamiennego.
 10. Wistel J.: Stan obecny i perspektywy rozwoju przeróbki mechanicznej węgla.
 11. Blaschke W., Mokrzycki E.: Koszty wzbogacania węgla kamiennego w wybranych zakładach górniczych.
 12. Karcz A.: Stan obecny i prognozy rozwoju przemysłu koksowniczego.
 13. Adamczyk K., Karcz A.: Koszty pozyskania koksu metalurgicznego.
 14. Froński A.: Stan obecny i perspektywy zgazowania węgla.
 15. Metl K.: Stan poszukiwań złóż węgla brunatnego.
 16. Zamojski B.: Stan obecny i perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce i na świecie.
 17. Czopek K., Uberman R.: Niektóre aspekty techniczno-ekonomiczne rozwoju wydobycia węgla brunatnego w Polsce do 2000 roku.
 18. Czopek K., Uberman R.: Koszty pozyskania węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych.
 19. Blaschke W., Blaschke Z.: Niektóre problemy przeróbki mechanicznej węgla brunatnego.
 20. Bednarczyk J.: Stan obecny i perspektywy przeróbki chemicznej węgla brunatnego.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI