Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

XXXIV Konferencja - Zakopane 2021
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:


Na temat:

Energetyka krajowa a Europejski Zielony Ład

Spis prezentacji komputerowych i posterów przedstawionych na XXXIV Konferencji:

Spis prezentacji komputerowych

 • Baic I.: „Wyzwania” – oferta Sieci Badawczej Łukasiewicz dla biznesu.
 • Burmistrz P., Kogut K., Bigaj A., Bochenek P.: Ograniczenie emisji rtęci w energetyce.
 • Ceran B.: Analiza energetyczna pracy układu instalacja fotowoltaiczna – elektrolizer przeznaczonego do produkcji wodoru.
 • Chmielniak T., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł.: Potencjał zastosowania wodoru w polskim systemie energetycznym.
 • Franus W., Madej J., Panek R.: Materiały porowate otrzymywane z popiołów lotnych - synteza i zastosowanie.
 • Galos K.: Zapotrzebowanie na surowce mineralne jako podstawa Polityki Surowcowej Państwa.
 • Grudziński Z.: Ceny węgla energetycznego – Świat – Polska.
 • Kalbarczyk A: Nowe trendy w magazynach energii.
 • Kępińska B.: Geotermia w Polsce – wybrane aspekty
 • Kielerz A., Porzerzyńska-Antonik M.: Wpływ na produkcję i zużycie węgla kamiennego aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J.: Wymywanie rtęci z węgli kamiennych i odpadów wydobywczych w różnych warunkach środowiska.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Staszczak J.: Wyrobiska odkrywkowe wybranych surowców a możliwości ich wypełniania odpadami wydobywczymi
 • Lelek Ł., Żmuda R.: Jedna firma – wiele możliwości. Kompleksowe rozwiązania dla energetyki i przemysłu.
 • Lewandowski J.: Od węgla do słońca i wiatru – polska energetyka w okresie przejściowym.
 • Nagy S., Stopa J. M.: Podziemne magazynowanie wodoru i „zielonego” gazu ziemnego w Polsce i Europie - stan obecny i perspektywy.
 • Naworyta W.: Węgiel brunatny w Polsce a religia Zielonego Ładu.
 • Olczak P., Surma T. : Porównanie programów wsparcia rozwoju fotowoltaiki w Polsce: „Mój Prąd” i system aukcyjny OZE.
 • Olsztyńska I.: Zrównoważoności paliw z biomasy dla energetyki.
 • Pieńkowski L.: Realia energetyki jądrowej w Polsce.
 • Preisner M., Smol M., Szołdrowska D., Marcinek P., Kraj K.: Zużycie i produkcja energii w oczyszczalniach ścieków - aktualne trendy i perspektywy dla Polski.
 • Sikora A.P., Sikora M.: Nowa Era Energii – amoniak surowcem energetycznym?
 • Sowa S.: Wirtualne elektrownie sposobem na efektywne zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.
 • Stala-Szlugaj K.: Rynek paliw stałych dla gospodarstw domowych w Polsce
 • Szczerbowski R.: Niemiecka polityka energetyczna w kontekście odejścia od węgla.
 • Wójcicki A., Wójcik K., Wróblewska S., Łojek M.: Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – schyłek czy rozkwit rynku węglowodorów w Polsce?

Spis posterów

 • Biały R., Boiko O., Cieślik T., Szurlej A.: Znaczenie gazu ziemnego w krajowym bilansie energetycznym w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Grudziński Z.: Prognoza podaży i popytu  węgla energetycznego 
  na rynku międzynarodowym..
 • Kamyk J., Kot-Niewiadomska A.: Zapotrzebowanie na ropę naftową w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Kulczycka J., Generowicz N.: Wpływ Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na zmiany społeczno-gospodarcze w wybranych regionach Europy.
 • Mazanek Ł, Świat M.: Polityka energetyczna Polski do 2040 roku - perspektywy oraz wyzwania.
 • Mirowski T., Nocoń A.: Ciepłownictwo ekologiczne – kotły na biomasę.
 • Mokrzycki E., Gawlik L: Perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.
 • Olkuski T.: Handel uprawnieniami do emisji CO2 jako próba powstrzymania zmian klimatycznych na Ziemi.
 • Ozga-Blaschke U.: Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym.
 • Pasiowiec P., Brożyna J., Bańczyk K., Wajs J., Tora B.: Kolumny ciśnieniowe Progress Eco w procesie technologicznym wzbogacania uranu.
 • Smol M.: Europejski Zielony Ład - wyzwania dla Polski.
 • Smol M., Preisner M., Marcinek P., Szołdrowska D., Kraj K: Odzysk surowców, wody i energii w oczyszczalniach ścieków komunalnych jako element wdrażania Zielonego Ładu - studium przypadków.
 • Stala-Szlugaj K., Grudziński Z.: Gospodarka węglem energetycznym na świecie.
 • Szołdrowska D., Smol M.: Termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Wdowin M., Panek R., Lelek Ł.: Uboczne produkty spalania jako potencjalny materiał w komercyjnych zastosowaniach usuwania rtęci.
 • Zaporowski B.: Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI