Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

V Konferencja Kraków 1985
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Problemy pierwotnych nośników energii w perspektywie roku 2000"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Ney R.: Problemy ilościowe i strukturalne pierwotnych nośników energii w perspektywie roku 2000.
 2. Skórkowska B.: Ocena możliwości zbilansowania pozyskania i zapotrzebowania na pierwotne nośniki energii w Polsce do roku 2000.
 3. Jankowska-Kłapkowska A.: Ekonomiczne ograniczenia wariantów bilansu nośników energii w Polsce do roku 2000.
 4. Dembowski J.: Podstawowe problemy polskiej gospodarki energią.
 5. Filipowicz J., Danielewski J., Soliński J.: Makroenergetyczne wskaźniki na tle światowych tendencji rozwojowych.
 6. Michna J.: Pozyskiwanie energii drogą racjonalizacji jej zużycia.
 7. Barański F.: Wariantowy bilans nośników energii w Polsce do roku 2000 w wyniku zmiany modelu gospodarki paliwowo-energetycznej.
 8. Bazan A.: Pogląd na problem chemicznego przetwórstwa węgla i możliwości jego wykorzystania dla poprawy struktury i bilansu paliwowo- energetycznego i surowcowego w Polsce.
 9. Zahaczewski R.: Kierunki prac badawczych konwersji węgla jako czynnika poprawy bilansu paliwowo-energetycznego.
 10. Wojtania J.: Pogląd na problematykę chemicznego przetwarzania węgla i możliwości jego wykorzystania dla poprawy struktury i bilansu paliwowo- energetycznego oraz surowcowego w Polsce.
 11. Bałandynowicz H., Cofała J., Kurek A.: Bilansowanie perspektywicznego zapotrzebowania kraju na energię przy użyciu zestawu modeli komputerowych.
 12. Głanc Z.: Prognozowanie bilansu elektroenergetycznego za pomocą modelu wielorównaniowego.
 13. Kumanowski M.: Energometryczne metody prognozowania globalnego.
 14. Kumanowski M., Nowakowski R.: Bank danych gospodarki paliwowo- energetycznej.
 15. Filipowicz J., Kowalewski B., Soliński J.: Wskaźniki ekonomiczne pozyskania podstawowych nośników energii pierwotnej i pochodnej.
 16. Bojarski W., Adamczyk K., Dulęba J., Wilk M., Filipek E.: Koszty społeczne paliw i ich znaczenie dla bilansu energetycznego.
 17. Górecki J., Nieć M.: Stan zasobów węgla kamiennego w Polsce w nawiązaniu do górniczo-geologicznych warunków eksploatacji.
 18. Bednarczyk J.: Węgiel brunatny w gospodarce kraju.
 19. Karnkowski P.: Możliwości pozyskania ropy naftowej i gazu ziemnego do 2000 roku.
 20. Sokołowski J.: Wstępna ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.
 21. Danielewski J.: Niektóre zagadnienia importu surowców energetycznych do Polski.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI