Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

III Konferencja Kraków 1983
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Efektywność wykorzystania zasobów węgla brunatnego"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Ney R.: Gospodarka zasobami węgla brunatnego.
 2. Fiszer W.: Założenia polityki paliwowo-energetycznej Polski w okresie do 2000 roku.
 3. Ciuk E.: Warunki geologiczno-górnicze krajowych złóż węgla brunatnego.
 4. Uberman R.: Rozwój technologii wydobycia węgla brunatnego w ujęciu perspektywicznym.
 5. Hawrylak H., Żur T.: Rozwój polskiego przemysłu maszyn podstawowych i urządzeń transportowych górnictwa odkrywkowego.
 6. Bednarczyk J.: Kierunki wykorzystania węgla brunatnego w Polsce i występujące uwarunkowania.
 7. Chwastek J.: Aspekty ochrony środowiska w rejonach eksploatacji złóż i użytkowania węgla brunatnego.
 8. Matl K., Ney R.: Analiza możliwości zagospodarowania małych złóż węgla brunatnego dla celów regionalnych.
 9. Ciuk E., Piwocki M.: Geologiczno-górnicze aspekty wykorzystania małych, płytko występujących złóż węgla brunatnego dla celów lokalnych.
 10. Nałęcki T., Wilk Z.: Wpływ warunków hydrogeologicznych na możliwość eksploatacji małych złóż węgla brunatnego.
 11. Uberman R., Kozioł W.: Technologia udostępniania i eksploatacji małych złóż węgla brunatnego.
 12. Wiśniewski S.: Układy technologiczne do eksploatacji małych złóż węgla brunatnego.
 13. Drzymała Z., Dec R., Hryniewicz M., Kmiecik A.: Badania nad zastosowaniem pras walcowych do brykietowania węgla brunatnego ze złóż lokalnych.
 14. Czopek K., Górecki J., Firlej K.: Prawne aspekty eksploatacji węgla brunatnego na cele lokalne.
 15. Pajda R.: Formy organizacyjne zagospodarowania małych złóż węgla brunatnego.
 16. Stawiarski J.: Analiza możliwości wznowienia eksploatacji na obszarach nieczynnych kopalń węgla brunatnego.
 17. Wagner M.: Szybka ocena energetycznych właściwości węgla brunatnego metodą termicznej analizy różnicowej (TAR).
 18. Behranowski K., Trankiewicz J., Ratajczak T.: Skład mineralny skał towarzyszących niektórym złożom węgli brunatnych i ocena możliwości ich wykorzystania.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI