Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > sekretariat konferencji
Sekretariat Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Adres:ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków
NIP:675-000-19-00
Fax:12 633 50 47; 12 632 35 24

W sprawach dotyczących zgłaszania referatów na konferencję oraz uczestnictwa w niej prosimy kontaktować się z następującymi osobami:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
  dr hab. inż. Zbigniew Grudziński, prof. instytutu - Kierownik Pracowni

  tel.: 12 632 27 48; 12 632 33 00 wew. 113 (do godz. 17)
  e-mail: zg@min-pan.krakow.pl

 • Sekretarz Konferencji:
  dr inż. Urszula Ozga-Blaschke

  tel.: 12 632 27 48; 12 632 33 00 wew. 115 (do godz. 15)
  e-mail: ulobla@min-pan.krakow.pl

 • Sekretarz Konferencji:
  dr hab. inż. Katarzyna Stala-Szlugaj, prof. instytutu

  tel.: 12 632 27 48; 12 632 33 00 wew. 122 (do godz. 15)
  e-mail: kszlugaj@min-pan.krakow.pl

 • Renata Grudzińska
  tel.: 12 632 27 48; 12 632 33 00 wew. 161 (do godz. 15)

pliki do pobrania

Ważne daty

 • Podanie tematyki konferencji - 25 lutego
 • Termin dostarczenia tytułów prezentacji lub tytułów referatów - 15 lipca
 • Termin dostarczenia tytułów posterów - 4 wrzesień
 • Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 14 września

Opłaty za uczestnictwo proszę dokonywać przelewem
na konto Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków

Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001
z dopiskiem: Konferencja - Energetyka
wraz z nazwiskami uczestników

Informacje potrzebne do wpłaty z banku zagranicą
Account number for the payment abroad

Name of the partner: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Bank address: ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Name of the bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
IBAN: PL 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001
BIC/SWIFT: GOSKPLPW

with a note: Cnference Energetyka + Surname of participants

Miejsce Konferencji
AMW „REWITA KOŚCIELISKO”
Zakopane - Kościelisko
ul. St. Nędzy Kubińca 101
34-511 Kościelisko
tel. +48 18 207 93 00
fax +48 18 207 93 00
tel. kom.: +48 885 851 929


WYKAZ BIBLIOTEK
w których znajdują się książkowe wydania
materiałów konferencyjnych konferencji
"Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej"