Fakty: Węgiel – Energetyka w Polsce

 

Email: rynek@min-pan.krakow.pl

 

 

Dane opracował: Zbigniew Grudziński

Email: zg@min-pan.krakow.pl

Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego

 

Instytut GSMiE PAN - Kraków

tel.: 12 632 27 48

 

uzupełniono dnia 2017-12-14

 

 

Zasoby węgla brunatnego [mln t]

 

stan na 31.XII.2015

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

bilansowe

pozabilansowe

Razem

A+B+C1

C2

91

23 517

6 068

17 448

3 522

1 129

w tym zasoby złóż zagospodarowanych – razem

9

1 419

1 407

12

48

1 112

w tym zasoby złóż nie zagospodarowanych – razem

74

22 082

4 645

17 436

3 448

17

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce  - PIG

 

stan na 31.XII.2016

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

bilansowe

pozabilansowe

Razem

A+B

C1

C2

D

91

23 517

2 472

3 531

12 643

4 805

3 520

1 065

w tym zasoby złóż zagospodarowanych – razem

9

1 354

1 219

123

12

 

46

1 048

w tym zasoby złóż nie zagospodarowanych – razem

74

22 082

1 241

3 404

12 631

4 805

3 448

17

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce  - PIG

 

 

Zasoby węgla kamiennego [mln t]

 

stan na 31.XII.2015

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

Bilansowe

pozabilansowe

grupy a

grupy b

Razem

A+B

C1

C2 +D

156

56 220

6 076

18 857

31 287

14 988

1 346

3 574

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych

51

21 107

4 627

9 364

7 116

5 764

1 099

3 561

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 31-33)

 

12 077

2 803

5 440

3 834

3 875

 918

2 097

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 34-37)

 

9 023

1 824

3 922

3 277

1 889

   181

1 464

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce - PIG

 

stan na 31.XII.2016

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

Bilansowe

pozabilansowe

grupy a

Razem

A+B

C1

C2

D

grupy b

157

58 578

6 197

20 214

30 232

1 935

14 441

2 983

1 041

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych

50

22 222

4 446

10 078

7 491

207

4 735

2 978

794

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 31-33)

 

12 654

2 596

6 005

3 966

87

3 184

1 648

696

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 34-37)

 

9 561

1 850

4 072

3 519

120

1551

1 328

99

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce - PIG

 

 

Węgiel Brunatny

 

Produkcja węgla brunatnego [mln Mg]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

59.5

59.6

57.1

56.5

62.8

64.3

65.8

63.9

63.1

60.2

Źródło: Węgiel brunatny, Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE

 

Zużycie w energetyce zawodowej [mln Mg]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

59.1

57.8

56.0

55.7

60.2

63.3

65.0

63.2

62.4

59.8

Źródło: Węgiel brunatny, ARE- Emitor, Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE

 

 

Węgiel kamienny

 

Produkcja węgla kamiennego [mln t]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem

101.2

84.3

78.0

76.7

76.4

79.8

77.0

73.2

72.6

70.7

w. energetyczny

84.0

72.3

69.5

65.1

65.0

68.1

64.9

61.0

59.7

57.6

w. koksowy

17.2

12.0

8.5

11.7

11.4

11.7

12.1

12.3

12.9

13.1

 

Zużycie węgla kamiennego [mln t]

 

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem

78.9

87.0

85.4

83.0

75.9

84.6

85.2

75.4

78.5

73.9

w. energetyczny

67.9

74.2

71.5

70.1

66.0

71.5

72.4

63.1

65.6

60.8

w. koksowy

11.0

12.7

13.9

12.9

9.8

13.1

12.7

12.3

12.8

13.1

 

Zużycie w. energetycznego elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych [mln Mg]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36.9

41.1

39.2

42.9

42.7

39.0

40.1

36.8

37.1

38.5

 

Dostawy do koksowni [mln Mg]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11.4

11.3

8.9

12.2

11.7

11.2

11.8

12.0

12.2

12.2

 

Eksport węgla kamiennego [mln Mg]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

w. energetyczny

17.6

6.2

6.6

8.9

4.2

5.8

8.4

6.7

6.9

6.6

w. koksowy

5.4

1.6

1.7

1.8

1.6

1.6

2.2

2.1

2.3

2.4

 

Import węgla [mln Mg]

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ogółem

10.1

10.7

13.6

15.0

9.6

10.6

10.3

8.2

8.3

w. energetyczny

6.7

8.5

10.4

12,5

7.6

7.8

7.9

5.5

6.1

w. koksowy

3.4

2.2

3.2

2.5

2.1

3.0

2.4

2.7

2.2

Źródło: Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE (od 2005 r)

 

 

Energetyka

 

Produkcja, eksport i import  energii elektrycznej [TWh]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

145.2

155.3

151.7

157.7

163.5

162.1

164.6

159.1

164.9

166.6

węgiel kamienny*

83.7

85.7

83.2

87.8

87.3

80.5

81.6

76.2

77.7

79.4

węgiel brunatny*

49.7

53.2

50.2

48.7

52.5

54.1

56.2

53.4

52.8

50.9

paliwa gazowe

 

4.7

4.8

4.8

5.8

6.3

5.2

5.3

6.4

7.8

pozostałe paliwa

 

4.5

4.2

5.0

4.3

4.0

4.0

3.8

4.7

5.2

z wody przepompowanej

 

 

0.6

0.6

0.4

0.4

0.6

0.6

0.6

0.5

OZE       w tym:         

 

 

8.7

10.9

13.1

16.9

17.1

19.8

22.7

22.8

biomasa

 

3.6

5.2

5.9

7.6

10.1

8.6

10.0

9.0

6.9

biogaz

 

0.4

0.9

1.0

woda

 

2.7

3.0

2.9

2.3

2.0

2.4

2.2

1.8

2.1

wiatr

 

0.8

1.1

1.7

3.2

4.7

6.0

7.7

10.9

12.6

ogniwa fotowoltaiczne

 

 

 

 

 

0.0

0.0

0.1

0.6

1.2

eksport energii elektrycznej

9.7

9.7

9.6

7.7

12.2

12.6

12.3

11.3

14.8

12.0

import energii elektrycznej

3.3

8.5

7.4

6.3

6.8

9.8

7.8

13.5

14.5

14.0

starty i różnice bilansowe

14.2

12.6

12.5

11.9

10.6

10.9

10.2

10.3

10.5

9.5

* elektrownie cieplne zawodowe

Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE

 

Energetyka zawodowa

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

moc zainstalowana (MW)

31 895

33 005

32 995

32 752

33 616

33 519

33 990

34 279

34 186

34 302

produkcja energii (TWh)

137.8

147.4

143.5

147.7

151.7

148.6

151.1

144.4

147.4

146.0

 

Elektrownie przemysłowe

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

moc zainstalowana (MW)

2 647

1 911

1 890

2 010

1 904

1 863

1 909

1 869

2 080

2 081

produkcja energii (TWh)

7.2

6.5

6.6

7.6

7.9

7.8

8.2

8.0

8.4

9.9

 

Elektrownie niezależne

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

moc zainstalowana (MW)

53

683

877

1 296

2 075

2 825

2 764

3 195

4 119

4 866

produkcja energii (TWh)

1.8

1.4

1.7

2.4

4.0

5.7

5.3

6.7

9.1

10.8

 

Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca [kWh/Ma]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 757

4 077

3 975

4 127

4 244

4 208

4 275

4 134

4 291

4 336

Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE

 

Zużycie energii elektrycznej ogółem [TWh]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

138.8

154.6

149.5

156.3

158.3

159.3

160.0

161.2

164.6

168.6

Źródło: Sytuacja w elektroenergetyce – ARE

 

Zużycie paliw w elektrowniach cieplnych zawodowych

Jedn.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Węgiel kamienny

mln ton

41.1

39.2

42.9

42.6

39.1

40.3

37.0

37.3

38.6

PJ

879

854

922

908

835

863

796

808

831

Węgiel brunatny

mln ton

58.6

56.0

55.7

61.8

63.3

65.0

63.2

62.4

59.8

PJ

521

494

477

517

527

539

513

508

484

Gaz ziemny

PJ

36

36

37

41

42

32

33

43

47

Gaz koksowniczy

PJ

10

8

11

10

17

19

23

28

29

Biomasa

PJ

30

47

55

66

93

73

85

82

59

Źródło: Informacja statystyczna o energii elektrycznej - ARE

 

Zużycie paliw w elektrowniach cieplnych zawodowych na produkcje energii elektrycznej

Jedn.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Węgiel kamienny

mln ton

34.0

32.4

34.9

35.3

31.9

32.1

29.7

30.1

30.9

PJ

721

697

740

745

674

679

632

647

658

Węgiel brunatny

mln ton

57.9

55.3

54.9

61.0

62.5

64.2

62.4

61.6

59.0

PJ

515

488

470

511

520

533

507

501

478

Gaz ziemny

PJ

25

25

25

28

29

22

23

29

32

Gaz koksowniczy

PJ

7

6

9

8

9

10

11

14

16

Biomasa

PJ

26

39

46

54

75

61

72

71

48

Źródło: Informacja statystyczna o energii elektrycznej - ARE

 

Czas wykorzystania mocy zainstalowanej [h]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem

4 482

4702

4 591

4 751

4 778

4 702

4 779

4 532

4 662

4 617

elektrownie na w. kamienny

4 081

4 250

4 170

4 551

4 565

4 298

4 333

3 993

4 152

4 212

elektrownie na w. brunatny

5 382

5 944

5 732

5 712

5 529

5819

6 092

5 931

5 770

5 583

elektrownie na gazie

-

5 196

5 292

5 125

5 878

5 667

4 285

4 187

5 247

5 693

Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE, Sytuacja w Elektroenergetyce - ARE

 

Ceny w obrocie energią elektryczną w kraju [zł/MWh]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ceny średnie ogółem

124.2

155.2

194.9

190.2

199.1

203.4

185.2

167.1

174.1

170.6

Ceny na giełdzie energii *

-

215.0

177.3

205.2

201.9

204.1

178.8

163.3

173.3

168.8

*zakup przez przedsiębiorstwa obrotu (PO)

Źródło: Sytuacja w Elektroenergetyce - ARE

 

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców finalnych w kraju [zł/MWh]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Odbiorcy na WN (taryfy "A")

144.3

241.4

314.3

300.1

309.0

320.2

295.1

264.3

275.3

258.2

Odbiorcy na SN (taryfy "B")

177.5

280.3

362.8

356.5

362.1

373.9

358.1

331.1

347.2

336.1

Odbiorcy grup G

 

380.1

427.1

450.7

476.8

505.3

505.0

493.1

502.0

497.2

Razem odbiorcy krajowi

199.5

329.5

409.1

420.9

442.9

469.4

464.3

447.8

462.3

457.9

Źródło: Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Elektroenergetyka Polska – ARE

 

Moc zainstalowana elektrowni [MW]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem

34 595

35 599

35 762

36 058

37 595

38 207

38 214

39 343

40 384

41 249

w. kamienny (zaw)

20 465

20 901

20 920

20 843

20 820

20 453

20 093

20 284

19 867

19 724

w. brunatny (zaw)

9 178

9 040

8 985

8 796

9 654

9 620

9 421

9 221

9 243

9 287

gaz (zaw.)

 

883

883

895

852

895

889

930

966

984

e. wodne (zaw.)

2 116

2 185

2 185

2 187

2 190

2 190

3 116

3 216

3 467

3 691

e. odnawialne*

53

683

877

1 296

2 075

2 826

2 764

3 195

4 119

4 866

e. przemysłowe oraz rozporoszone

 

 

 

 

 

 

1 909

1 869

2 080

2 081

* źródła odnawialne nie wliczone do elektrowni zawodowych

Źródło: Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Elektroenergetyka Polska – ARE

 

Maksymalne zapotrzebowanie mocy [MW]

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22 289

25 121

24 594

25 422

24 780

25 845

24 761

25 535

25 101

25 551

Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE,

 

Emisja - węgiel kamienny (energetyka zawodowa) [tys. t]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

popiół

45.9

15.1

14.0

14.4

13.2

11.9

10.7

8.9

8.0

6.1

SO2

426

243

221

240

222

198

194

173

168

98

NOx

170

151

157

165

158

144

131

117

110

96

CO

20

22

21

26

25

26

27

22

21

17

CO2 [mln t]

86

84

87

93

91

85

84

78

82

83

Źródło: Emitor – ARE

 

Parametry jakościowe węgla kamiennego w dostawach do energetyki zawodowej

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Q [MJ/kg]

21.4

21.4

21.8

21.5

21.3

21.4

21.4

21.5

21.7

21.5

A [%]

21.7

20.3

19.7

20.0

20.7

20.6

20.3

20.5

20.7

20.9

S [%]

0.86

0.83

0.78

0.81

0.80

0.82

0.83

0.81

0.84

0.84

Źródło: Emitor – ARE

 

Emisja - węgiel brunatny (energetyka zawodowa) [tys. t]

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

popiół

19.4

8.9

6.3

6.7

5.6

4.9

4.3

4.4

4,7

4.5

SO2

358

200

114

135

142

133

106

106

107

62

NOx

75

71

72

71

71

69

68

61

58

49

CO

16

11

12

13

15

13

15

17

19

24

CO2 [mln t]

55

57

54

53

56

59

61

58

57

54

Źródło: Emitor – ARE

 

Parametry jakościowe węgla brunatnego w dostawach do energetyki zawodowej

 

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Q [MJ/kg]

8.5

8.9

8.8

8.6

8.4

8.3

8.3

8.1

8.1

8.1

A [%]

10.4

9.8

10.1

11.0

11.8

12.1

12.0

12.6

13.2

13.5

S [%]

0.72

0.57

0.62

0.71

0.75

0.82

0.78

0.82

0.84

0.93

Źródło: Emitor – ARE

 

 

Ceny surowców energetycznych na rynkach światowych

 

Ceny w USD/GJ

Paliwo

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ropa Brent*

4.2

14.7

9.3

12.0

16.7

16.8

16.3

14.8

7.9

6.6

Gaz UE*

3.7

12.7

8.3

7.9

10.0

10.9

11.2

9.5

6.9

4.3

Gaz USA*

4.1

8.4

3.7

4.2

3.8

2.6

3.5

4.1

2.5

2.4

Węgiel CIF ARA**

1.4

5.9

2.8

3.7

4.8

3.7

3.3

3.0

2.3

2.4

Źródło: * World Bank, **Argus, Platts, GlobalCoal